Prawo jest sztuką
dobra i sprawiedliwości.

Zakres usług:

Kancelaria specjalizuje się w:

Prawie cywilnym - sprawy o odszkodowanie, o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku współmałżonków, zasiedzenie, spadki, zachowek

Prawie rodzinnym i opiekuńczym - sprawy o rozwód, separacje, alimenty, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie, kuratela

Prawie karnym - obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym, reprezentacja osób pokrzywdzonych

Prawie administracyjnym - reprezentacja przed organami administracyjnymi, urzędami i sądami administracyjnymi, przygotowujemy odwołania od decyzji organów administracyjnych na każdym szczeblu samorządowym i krajowym

W ramach naszych usług:

  • Prowadzimy stałą obsługę prawną
  • Udzielamy porad prawnych
  • Sporządzamy różnego rodzaju pisma, wezwania
  • Sporządzamy analizy i opinie prawne
  • Sporządzamy umowy
  • Reprezentujemy przed organami i sądami wszystkich instancji
  • Prowadzimy negocjacje
  • Prowadzimy mediacje