Prawo jest sztuką
dobra i sprawiedliwości.

O Kancelarii

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne zarówno dla osób indywidualnych jak i klientów biznesowych.

W swojej praktyce kompleksowo zajmuję się pełną obsługą prawną, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

W pracy Adwokata kieruję się poczuciem odpowiedzialności i wyjątkowej dbałości w prowadzeniu powierzonych mi spraw, a bezwzględne przestrzeganie zasad etyki adwokackiej i tajemnicy zawodowej pozwala na zapewnienie dyskrecji i bezpieczeństwa.


Adwokat Anna Chmielewska

Anna Chmielewska ukończyła studia licencjackie na Wydziale Zarządzania na kierunku Stosunki Międzynarodowe w specjalności Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe, a także studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Odbyła 3- letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod Patronatem Adwokat Aleksandry Glanc – Gołaczyńskiej. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Ponadto, Adwokat Anna Chmielewska jest również zawodowym mediatorem, ukończyła Podyplomowe Studia Zawodu Mediatora na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Członek Stowarzyszenia Polska Grupa Mediacyjna, czynnie zajmuje się prowadzeniem mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych.

W kręgu zainteresowań znajduje się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, arbitrażu i mediacji.