Prawo jest sztuką
dobra i sprawiedliwości.

Porada prawna. Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem?

W obecnym staniem prawnym, przy tak dużej ilości i rozpiętości regulacji prawnych, oraz wielości stanów faktycznych, koniecznym jest, aby przed udzieleniem porady prawnej móc spokojnie przeanalizować opis sprawy oraz zgromadzone dokumenty, pod kątem obowiązujących przepisów, orzecznictwa i piśmiennictwa, tak, aby udzielona porada w pełni odnosiła się do Państwa problemu, a co za tym idzie w najlepszy sposób zostały zabezpieczone Państwa interesy.

Dlatego też zwykle przed udzieleniem takiej porady wskazane jest, aby podali Państwo szczegółowe informacje, wskazali konkretne pytania, na które odpowiedź chcieliby Państwo uzyskać, a niekiedy – konkretne dokumenty, które Państwa zdaniem są potrzebne, aby omówić problem.


Opis sprawy, pytania oraz dokumenty można bezpośrednio złożyć w siedzibie Kancelarii, bądź też przesłać na adres e-mail kancelaria@adwokat-annachmielewska.pl. Po przeanalizowaniu zagadnienia, wyznaczany jest dogodny dla Państwa termin spotkania, podczas którego udzielana jest porada.